otwórz menu

Maria Cedro-Biskupowa

Strona główna   /   Laureaci   /   1996   /   Maria Cedro-Biskupowa

fot.Archiwum Nagrody

Rok przyznania nagrody: 1996


Kategoria nagrody: Kategoria II. Pisarstwo ludowe


Dziedzina nagrody: Literatura ludowa


Region: Świętokrzyskie, Kieleckie, Wilków


Urodziła się 21 X 1912 r. w Wilkowie, woj. świętokrzyskim, tam mieszkała. Ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej. Przed II wojną światową w poszukiwaniu chleba wędrowała „na saksy” do Niemiec. W rodzinnej wsi gospodarowała na niedużym własnym gospodarstwie rolnym. Pisać wiersze zaczęła w młodości, ale dopiero w 1956 r. została odkryta przez prof. Wandę Pomianowską, dzięki której poetka mogła wykazać się niezwykłą aktywnością twórczą. W późniejszych latach W. Pomianowska w zbiorowym wydaniu ,,Doliny poetów” poświęciła jej cały rozdział. Również z W. Pomianowską Maria Cedro-Biskupowa była współautorką „Szopki świętokrzyskiej”. Wiersze poetki znajdują się w „Antologii poezji ludowej” Jana Szczawieja, w kilku tomikach „Wieś tworząca”, drukowane były w prasie kieleckiej, w „Tygodniku Kulturalnym”, w zbiorku lubelskim pt. Wiersze proste jak życie, prezentowane w Polskim Radio. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wydał osobny tomik poezji M. Cedro-Biskupowej.

Uczestniczyła w przeglądach twórczości ludowej i w konkursach poetyckich, regionalnych i ogólnopolskich. Wielokrotnie nagradzana. Otrzymała wiele odznaczeń, m.in. Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Kieleckiego”, nagrodę Prezydenta Miasta Kielce, nagrodę czasopisma ,,Przemiany”. Nagrodę artystyczną im. Jana Pocka za 1975 r. Była członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jej wiersze drukował „Biuletyn Informacyjny ST L” i „Twórczość Ludowa”.

Maria Cedro-Biskupowa zmarła 15 stycznia 2013 roku.

 

Barbara Tężycka

 

Laureaci Nagrody 1996

Projekt i wykonanie www.pawelec.info