Powiększ
Powiększ zdjęcie

Władysław Cuber

Rok przyznania nagrody:
1984

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Holandia, Breda

Urodził się 14 stycznia 1922 r. koło Stanisławowa. Z wykształcenia - mechanik samochodowy, sercem i duszą kierownik polskiego zespołu folklorystycznego w Bredzie, w Holandii. Zespół zorganizował 1 marca 1963 r., jako absolwent studium dla instruktorów tańca. Formacji początkowo nadał nazwę "Polonez", ale wkrótce przemianował nazwę na "Mazur"- "brzmi jakoś mocniej, szybciej i łatwiej można się w tańcu wyżyć"-mówił. 

Aby utrzymać  niezbędną do występów liczbę członków dopuszczał do swojego zespołu także Holendrów. Zespół osiąga spore sukcesy, m.in. w 1969 roku występuje w Polsce na Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie i wygrywa jedną z nagród. Występują w Rzeszowie jeszcze w latach 1971 i 1972.

/red.A.Z.-W./