otwórz menu

Wanda Księżopolska

Strona główna   /   Laureaci   /   1998   /   Wanda Księżopolska

fot.Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Rok przyznania nagrody: 1998


Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej


Dziedzina nagrody: Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja


Region: Mazowieckie, Siedlce


Miejscem urodzenia, zamieszkania i pracą związana z Siedlcami. Od 1984 r. pracuje w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, zajmuje się popularyzacją i dokumentacją folkloru i sztuki ludowej. Opracowuje i systematycznie realizuje kalendarz imprez folklorystycznych, związanych ze zwyczajami i obrzędami zachowanymi na wsi siedleckiej (kolędnicy, kusaki, zapusty, ostatki, tradycje wielkanocne). Organizuje przeglądy zespołów i solistów ludowych,
międzywojewódzkie konkursy kapel i śpiewaków regionów nadwiślańskich, spotkania zespołów i solistów z siedleckiego, chełmskiego, iałopodlaskiego i białostockiego, pokazy plenerowej gry na ligawkach. Oprócz stałych imprez folklorystycznych organizuje konkursy adresowane do twórców plastyki obrzędowej i ludowego zdobnictwa, warsztaty i pokazy etnograficzne (obróbka lnu, wełny).
Prowadzi badania terenowe, gromadzi materiały dokumentujące dorobek zespołów i solistów (nagrania), udziela merytorycznej pomocy zespołom nawiązującym w swej twórczości do tradycji ludowych. Opracowała m.in. stroje dla 15 zespołów folklorystycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje systematycznie prowadzona działalność na rzecz reaktywacji i dokumentowania tradycyjnych kapel weselnych. Odnalazła 43 wykonawców. Zainicjowała działalność kapel i zespołów śpiewaczych z siedleckiego, ich udział w festiwalach i przeglądach folklorystycznych. Jej sukcesem jest odszukanie ponad dwudziestu muzyków ludowych grających na ligawkach adwentowych. Pod opieką W. Księżpolskiej działa 25 zespołów śpiewaczych, 14 kapel, 9 solistów, 22 grających na ligawkach oraz kilkanaście twórczyń wykonujących plastykę obrzędową.
W roku 1989 otrzymała nagrodę organizatorów Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Barbara Zagórna-Tężycka

Laureaci Nagrody 1998

Projekt i wykonanie www.pawelec.info