Powiększ
Powiększ zdjęcie

Stanisław Balik

Rok przyznania nagrody:
1999

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Skrzypek

Region:
Łódzkie, powiat łowicki, Małszyce

Stanisław Balik urodził się w 1929 roku w Małszycach w pobliżu Łowicza, tam również mieszkał. W 1953 roku ukończył szkołę podstawową dla pracujących w Łowiczu. Jako młody chłopiec wykazywał duże zainteresowanie muzyką i zaczął grać na skrzypcach w 1945 roku, gdy matka kupiła mu pierwszy instrument. Jego pierwszym nauczycielem był znany skrzypek Stanicki z Łowicza (1945-1947), następnie, w latach 1947-1951, Stanisław Balik uczył się u Piotra Cecha, również pochodzącego z Łowicza.

W 1956 roku Stanisław Balik został członkiem kapeli ludowej w Zespole Pieśni i Tańca „Łowiczanie”, a po rozwiązaniu zespołu w 1968 roku wszedł w skład łowickiej kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Syntaks”. Po rozwiązaniu zespołu podjął pracę nauczyciela gry na skrzypcach i instruktora tanecznego.

W pracy pedagogicznej osiągnął wiele sukcesów. Przyczynił się choćby do powstania kapeli dziewczęcej „Łowickie wycinanki” i nauczył grać na skrzypcach ponad 30 uczennic. W latach 1990, 1991 i 1995 na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą kapeli „Łowickie wycinanki” przyznano II nagrody w konkursie „Duży – Mały”, a w 1996 roku została wyróżniona I nagrodą. Kapela kierowana przez Stanisława Balika otrzymywała wiele nagród i wyróżnień w regionalnych konkursach i przeglądach folklorystycznych organizowanych w Łowiczu, Nieborowie, Skierniewicach, Bedlnie.

Za pracę pedagogiczną Stanisław Balik otrzymał nagrodę Wojewody Skierniewickiego, został również uhonorowany odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Stanisław Balik zmarł w 2009 roku.

 

Barbara Zagórna-Tężycka