Bazyl Kuna

Rok przyznania nagrody:
1999

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Plecionkarz

Region:
Podlaskie, powiat bielski, Mikłasze

Bazyl Kuna urodził się w 1923 roku we wsi Mikłasze na Podlasiu, tam również mieszkał. Prowadził gospodarstwo rolne i uprawiał wiklinę z przeznaczeniem dla własnej działalności plecionkarskiej. Wyplataniem koszy ze słomy i wikliny zajmowali się jego dziadkowie i rodzice. On sam w wieku 15 lat sam zaczął wyplatać kosze i inne naczynia na użytek własnego gospodarstwa i dla sąsiadów. O swojej pracy mówił: „Marudna to robota, bo i cały dzień może przejść nim jeden kosz się wyplecie. A przedtem słomę trzeba przygotować, z wikliny wiórków nastrugać. Najłatwiej cienkie, zielone jeszcze witki dzielić, ale ładne, białe strużki wychodzą z grubych gałęzi. A i pleść nielekko – teraz już i mnie bolą ręce”(według relacji Anatola Chomicza).

W 1960 roku twórca związał się ze Spółdzielnią „Sztuka Ludowa” w Białymstoku. Od 1988 roku był na emeryturze, ale kontynuował współpracę z „Cepelią”. Wyroby Bazylego Kuny miały charakter użytkowy i dekoracyjny, pamiątkarski i nawiązywały do dawnych regionalnych form. Wykonywał je tradycyjną techniką spiralną oraz „szył” wikliną. Były to różnej wielkości i kształtu naczynia zasobowe, koszyki i  kosze, „siewki”, talerze, tacki, misy. Wyroby twórcy wyróżniały się starannością i dokładnością wykonania, wyczuciem proporcji i umiejętnym wykorzystaniem walorów użytkowych i estetycznych surowca.

Bazyl Kuna brał udział w licznych wystawach, targach i pokazach rękodzielniczych, podczas których prezentował swoje plecionkarskie umiejętności – w Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Płocku, Gdyni, Węgorzewie, Kazimierzu nad Wisłą oraz w Budapeszcie (w 1986 roku) i w Sofii (w 1988 roku). Dzięki współpracy z „Cepelią” jego wyroby trafiły na rynki krajowe i zagraniczne (do Anglii, Francji, Holandii). Bazyl Kuna uczestniczył także w programach edukacyjnych prezentujących dzieciom i młodzieży szkolnej tradycyjne techniki wytwarzania i wyroby dawnych rzemiosł. 

Artysta został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, Odznaką „Zasłużony dla Cepelii”. Był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Bazyl Kuna zmarł w 2004 roku.

 

Barbara Zagórna-Tężycka