Józef Parczyński

Rok przyznania nagrody:
1990

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Francja, Dijon

Józef Andrzej Parczyński urodził się w Djion w 1934 roku. Pochodzi z rodziny polskiej, która w czasach dwudziestolecia międzywojennego wyemigrowała do Francji. Uczył się w Dijon.

Laureat znany jest przede wszystkim jako założyciel i kierownik Zespołu Folklorystycznego „Warszawa” powołanego do życia w Dijon w 1959 roku. Pierwszy występ formacji odbył się z okazji Świąt bożego Narodzenia w roku jej powstania. Grupa – prowadzona przez Józefa Andrzeja Parczyńskiego zdobywała popularność i dbała o wysoki poziom występów. W 1977 roku koncertowała podczas Światowyego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

Zasadniczym celem powstania zespołu było nie tylko popularyzowanie polskiego folkloru we Francji, ale przede wszystkim – troska o pielęgnowanie kultury przodków i podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród Polonii. Wydatnie przyczynił się do tego Józef Andrzej Parczyński.         

W 2010 roku obchodzono 50-lecie powstania Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego „Warszawa” w Dijon. Laureat jest obecnie jego honorowym przewodniczącym – stery organizacji przekazał w 2006 roku w ręce Davida Vignon.

Warto wspomnieć, że Józef Andrzej Parczyński jest autorem kilku książek, m.in. Warszawa w Burgundii i Każdy toczy wojnę.

W uznaniu dokonań został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: portale internetowe www.warszawadijon.fr oraz www.lecomte-est-bon.blogspirit.com.