Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza

Rok przyznania nagrody:
2010

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Łódzkie, Łowicz

Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” należy do najdłużej działających zespołów folklorystycznych w regionie Księstwa Łowickiego. Powstał w 1948 r. przy Szkole Rolniczej w Łowiczu Blichu (obecnie funkcjonującej pod nazwą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego). W okresie ponad sześćdziesięcioletniej działalności zespołu, tworzyli go zawsze uczniowie szkoły rolniczej,  pochodzący z obszarów wiejskich regionu łowickiego.

 

Zespół działa w środowisku o niezwykle bogatych tradycjach kultury ludowej. Repertuar „Blichowiaków” oparty jest na autentycznych treściach kultury łowickiej, prezentowany zaś przez młodych mieszkańców tego regionu, doceniających piękno i wartość tradycji muzycznej, pieśni, tańca, stroju, obyczaju.

Od kilkunastu lat „Blichowiacy” działają pod kierownictwem artystycznym, dawnej wychowanki zespołu Katarzyny Polak, choreografa, autorki nowych programów, opartych na badaniach kultury muzycznej Księstwa Łowickiego. Na repertuar zespołu składają się tańce - suita łowicka (chodzony, polka, klapok, walczyk, bańdurka, oberek), pieśni, widowiska obrzędowe, także programy okolicznościowe. Zespołowi towarzyszy kapela, pod kierownictwem Daniela Boczka, w tradycyjnym składzie instrumentalnym: skrzypce, bębenek, klarnet, akordeon.

 

Zespół uczestniczył w prestiżowych koncertach i festiwalach folklorystycznych, w najważniejszych imprezach krajowych i w wielu prezentacjach zagranicznych (w Rosji, Niemczech, Francji, Austrii, USA, Litwie, Serbii). Najczęściej występuje w uroczystościach szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich. W okresie kilkudziesięcioletniej działalności artystycznej „Blichowiacy” zgromadzili wiele nagród i wyrazów uznania. Do najważniejszych należą: Medal „Za zasługi dla województwa skierniewickiego” w 1984 r., I nagroda w VIII Biennale Folkloru w Łowiczu 1993 i 1995 r., II Nagroda w Prezentacjach Dorobku Artystycznego Młodzieży Szkól Rolniczych  w 1998 r.,  Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1998 r., Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2008 r., I nagroda w Mazowieckim Festiwalu Teatrów Obrzędowych w 2009 r., nagrody w Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym „O łowicki pasiak” oraz w kolejnych edycjach Festiwalu Folklorystycznego „Tradycje” w Łodzi i Łowiczu. Wyrazem szczególnego uznania dla zespołu było przyznanie mu certyfikatu uprawniającego do reprezentowania C.I.O.F.F. (Stowarzyszenia Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej) w kraju i za granicą.

 

Dotychczasowa działalność artystyczna zespołu była dokumentowana w postaci nagrań płytowych realizowanych nakładem Starostwa Powiatowego w Łowiczu, wielu nagrań dla stacji radiowych i telewizyjnych, regionalnych, ogólnopolskich, TV Polonia oraz zagranicznych (z USA, Kanady, Japonii, Holandii i Hiszpanii).

Zespół Pieśni i Tańca „Blichowicy” w ciągu wieloletniej pracy twórczej z młodzieżą, w toku realizowanego programu edukacji artystycznej, opartej na treściach kultury ludowej Księstwa Łowickiego, wykształcił liczne grono wychowanków świadomych wartości kultury własnego regionu.

/red.K.M./

 

http://www.zsp2lowicz.pl/blichowiacy.html

http://www.audiovis.nac.gov.pl/haslo/463:23/