otwórz menu

Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku


fot.Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Rok przyznania nagrody: 2009


Kategoria nagrody: Kategoria VI. Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej


Dziedzina nagrody: Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja


Region: Warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, Olsztynek


Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, usytuowane w centrum województwa warmińsko-mazurskiego, realizuje obszerny zakres działalności naukowo-badawczej, konserwatorskiej, wystawienniczej i oświatowej.

 

Na obszarze 96 ha gromadzi architekturę drewnianą i historyczne wyposażenie typowe dla regionów Warmii, Mazur i Powiśla. Jako instytucja kontynuująca założenia pruskiego muzealnictwa skansenowskiego od 100 lat przyczynia się do popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Pierwsze muzeum powstało z inicjatywy Prowincjonalnego Konserwatora Zabytków Prus Wschodnich dra Richarda Dethlefsena w 1909 r. w Królewcu. Wybudowano wówczas kopie ludowych budowli drewnianych z XVIII-XIX wieku pochodzących z regionów: Warmii, Mazur, Powiśla i terenów Litwy. Królewiecki Park Etnograficzny „Dorfmuseum” otwarto w 1913 roku. W latach 1938-1940 r. przeniesiono park etnograficzny z Królewca na miejskie grunty pod Olsztynkiem w powiecie ostródzkim, przeznaczając na cele muzealne teren 35 ha. Z pierwotnego założenia zachowanych jest obecnie 12 obiektów architektury. W 1962 r. Park Etnograficzny w Olsztynku stał się Oddziałem Muzeum Mazurskiego, który w 1969 r. przekształcono w autonomiczną placówkę pod nazwą Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku. W 1985 r. włączono do MBL-PE dwa budynki zabytkowe, usytuowane na terenie zespołu staromiejskiego w Olsztynku: dawny kościół parafialny obecnie Salon Wystawowy oraz tzw. „Dom Mrongowiusza”, basztę obronną, w której  zgromadzono pamiątki po Celestynie Mrongowiuszu.

 

Podstawowym celem realizowanym przez Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych muzealiów, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań wiedzą historyczną oraz zgromadzonymi świadectwami dziedzictwa kultury regionalnej. Zasoby Muzeum to architektura drewniana reprezentująca zróżnicowaną zabudowę wsi, powstałą na dawnych terenach Warmii, Mazur, Powiśla, Sambii i Małej Litwy. Wyposażenie budynków stanowią eksponaty zebrane po 1945 r., prezentujące  tradycyjne metody pracy i obrzędowość w XIX i XX wieku. Krajobraz dziedzictwa rolniczego i przyrodniczego odzwierciedlają tradycyjne założenia ogrodowe, poletka upraw przydomowych, zasiewy polne dawnych roślin i zbóż oraz hodowla zwierząt ras użytkowanych w przeszłości na Warmii i Mazurach. Ekspozycje muzealne przedstawiają zróżnicowanie etniczne i społeczne na obszarze Prus Wschodnich.

 

Muzeum realizuje programy edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne, pokazy dawnych rzemiosł i zajęć wiejskich. Jest organizatorem szeregu imprez folklorystycznych z udziałem lokalnych artystów ludowych („Targi chłopskie”, Festyn „Zielonoświątkowy”, „Jarmark Jakubowy”, „Jarmark Pszczelarski”, konkurs „Tradycje kulinarne współczesnych mieszkańców Warmii i Mazur”). W ramach wspierania współczesnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej i rzemieślniczej muzeum prowadzi od 1997 r. Galerię Sztuki Ludowej, która tworzy regionalny rynek zbytu i promocji współczesnej sztuki ludowej. W 2008 r. Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

/red.K.M./

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Laureaci Nagrody 2009

Projekt i wykonanie www.pawelec.info