Powiększ
Powiększ zdjęcie

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”

Rok przyznania nagrody:
2009

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Podkarpackie, Rzeszów

"POŁONINY" to reprezentacyjny zespół artystyczny Politechniki Rzeszowskiej i miasta Rzeszów. Powstał w listopadzie 1969 r. Od początku istnienia zespołu do 1981 r. jego działalnością kierowała Alicja Haszczak (folklorysta i pedagog, autorka książek „Folklor Ziemi Rzeszowskiej" i „Tańce Lasowiackie”, laureatka Nagrody im. O. Kolberga w 2001 r.). Pełniła funkcję kierownika artystycznego i choreografa. Ukierunkowała zespół pod względem artystycznym, kulturotwórczym i wychowawczym. Od 1983 r. kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu „Połoniny” jest Alina Kościółek-Rusin, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, autorka scenariuszy widowisk i suit tanecznych nagradzanych w ogólnopolskich przeglądach folklorystycznych, konkursach i festiwalach międzynarodowych („Grand Prix” Polskiej Sekcji CIOFF w 2007 r.). Kierownikiem muzycznym jest Jacek Laska, kierownictwo organizacyjne sprawuje Marcin Zych. Obecnie zespół liczy ponad sto osób, tworzących cztery grupy taneczne, grupę wokalną i kapelę.

 

Repertuar regionalny zespołu to opracowane scenicznie pieśni i tańce regionu rzeszowskiego, lasowiackiego, przeworskiego, krośnieńskiego i gorlickiego oraz widowiska i obrzędy (W rzeszowskiej karczmie, Wesele rzeszowskie, Zapusty lasowiackie, Zapusty rzeszowskie, Wyzwoliny na kosiarza). Program oparty jest na zbiorach, materiałach i dokumentacji Alicji Haszczak, która wraz z członkami zespołu, w latach siedemdziesiątych, zrealizowała badania terenowe w zakresie folkloru tanecznego, muzycznego, zwyczajów, obrzędów i strojów. Uzupełnieniem są opracowywane tańce narodowe (polonez, krakowiak, oberek, kujawiak i mazur) i innych regionów: lubelskie, Lachów Sądeckich, podhalańskie, podlasia i sitarzy biłgorajskich. Z merytoryczną pomocą muzeów etnograficznych w Rzeszowie, Krośnie, Przeworsku i Kolbuszowej dokonano rekonstrukcji strojów regionalnych Rzeszowszczyzny według autentycznych wzorów.

 

Zespół „Połoniny” działa na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu rzeszowskiego, uczestniczy w programach edukacyjnych dla szkół i przedszkoli, udziela pomocy merytorycznej i metodologicznej podczas seminariów i warsztatów Polonijnego Studium Choreograficznego, prowadzonego w Rzeszowie od 1998 r. Uczestniczy w międzypokoleniowym przekazie tradycji tanecznych, w ramach organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie „Ogólnopolskich konkursów tradycyjnego tańca ludowego”. „Połoniny” to także środowisko kształtujące artystycznie i merytorycznie nowych instruktorów tańca ludowego, założycieli kolejnych zespołów (w Rzeszowie, Sędziszowie Młp., Ropczycach i innych miejscowościach Podkarpacia).

 

Działania artystyczne Zespołu, budzą zainteresowanie oraz sprzyjają zachowaniu i popularyzacji kultury ludowej w środowisku studentów. Przez czterdziestoletni okres działalności, w zespole tańczyło około trzech tysięcy studentów. Zespół dał około 2000 koncertów w Polsce i zagranicą (Jugosławii, Szwecji, na Węgrzech, w Belgii, W.Brytanii, Rosji, Włoszech, Malcie, Bułgarii, Czechach, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Turcji, Izraelu, Słowacji, Portugalii, Litwie, Holandii, Austrii, Watykanie, Grecji, Ukrainie, Puerto Rico, USA).

 

Do największych osiągnięć Zespołu należą nagrody w Środowiskowym Przeglądzie Studenckich Zespołów Artystycznych w Rzeszowie,Ogólnopolskim Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca (Katowice 1976 r.), Międzynarodowym Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca (Sosnowiec 1979, 1980, Grand Prix), w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych (Rzeszów 1996 i 1998 r.), w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych (Łowicz 2002 r. główna nagroda „Łowicki pasiak”), w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych (Wisła 2003 r.) oraz Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF (Puławy 2007 r.).

 

Program artystyczny zespołu został udokumentowany poprzez liczne nagrania radiowe (Radio Rzeszów, Radio VIA w Rzeszowie, Studenckie Radio „Centrum” Politechniki Rzeszowskiej), telewizyjne (krajowe TVP Pr. 1, Pr. 2, TVP Polonia, TV Kraków, Katowice, Rzeszów i zagraniczne BBC Wielka Brytania, TV Puerto Rico, Program 1 TV Holenderskiej) oraz w postaci kaset i płyt.

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „POŁONINY” uhonorowany został prestiżowymi wyróżnieniami i nagrodami: Medalem „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej” (1977 r.), Odznaką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego” (1978 r.), Tytułem „Reprezentacyjnego Zespołu Miasta Rzeszowa”  (1978 r.), Złotą Odznaką  Honorową Towarzystwa  „POLONIA” (1989 r.), Dyplomem honorowym Ministerstwa Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury (1989 r.), Medalem jubileuszowym Politechniki Rzeszowskiej (2003 r.), Listami gratulacyjnymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  (2005 r.), Wojewody Podkarpackiego (2005 r.), Marszałka Województwa Podkarpackiego (2005 r.).

/red.K.M./

 

http://www.poloniny.rzeszow.pl/en/

http://www.youtube.com/watch?v=hmQKZcHTUvs