Powiększ
Powiększ zdjęcie

Barbara Klimas Sawyer

Rok przyznania nagrody:
1981

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Wielka Brytania

Urodziła się w 1952 w Wielkiej Brytanii. Ukończyła studia w Londynie. Podczas studenckich wakacji zapisała się w Polsce do trzyletniego wakacyjnego  studium folklorystycznego organizowanego przez Towarzystwo „Polonia” . Ukończyła je w 1973 r. Po powrocie do Anglii rozpoczęła pracę z młodzieżą polonijną, w dwóch londyńskich zespołach ludowych :”Orły i „Lasy”. W 1980 r. wyjechała z reprezentacyjnym zespołem na V Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych do Rzeszowa, gdzie młodzież odniosła sukces. 

/red.A.Z.-W./