Powiększ
Powiększ zdjęcie

Grzegorz Szewczyk

Rok przyznania nagrody:
2008

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rzeźbiarz

Region:
Mazowieckie, Kozienice

Grzegorz Szewczyk urodził się w 1943 roku w Kozienicach, tu mieszkał i tworzył prace inspirowane folklorem, zróżnicowane tematycznie i warsztatowo. Z zawodu był maszynistą wodociągowym, ale od 1987 roku przebywał na rencie. W swoim domu od wielu lat prowadził Izbę Twórczą, będącą połączeniem pracowni, galerii oraz miejsca spotkań i dyskusji o sztuce.
Swoje prace po raz pierwszy wystawił publicznie w rodzinnym mieście, na indywidualnej wystawie w roku 1973. Od tego czasu jego rzeźby były prezentowane na 95 wystawach, z czego ponad 40 stanowiły wystawy indywidualne. Istotną częścią imponującego dorobku ludowego artysty był także udział w 88 konkursach, w większości uwieńczony nagrodami lub wyróżnieniami. Aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym regionu oraz kraju, brał udział w licznych plenerach, nierzadko jako ich organizator lub współorganizator.
Twórcza droga Grzegorza Szewczyka charakteryzuje się licznymi poszukiwaniami formalnymi, poszerzaniem tematycznych obszarów zainteresowań, sprzeciwianiem się stagnacji, trwaniu w raz wypracowanym i akceptowanym przez zewnętrzną opinię kanonie. Ten wewnętrzny niepokój powoduje, że artystyczna wędrówka Grzegorza Szewczyka nigdy nie przeistoczyła się w leniwy spacer – do końca była pełną przygód eskapadą odkrywcy. W konsekwencji zarysowanej wyżej postawy twórczość jego wymyka się też wszelkim jednoznacznym ocenom czy próbom klasyfikacji. We wcześniejszym, choć już dojrzałym okresie, artysta tworzył kompozycje pełne powagi, hieratyczne, czego efektem było uwznioślanie przedstawianych przezeń zwykłych codziennych scen z życia wiejskiego ludu. Później, nie zarzucając „ludowego matecznika”, chętnie eksperymentował w zakresie form właściwych dla sztuki określanej mianem współczesnej.
W przeciwieństwie do wielu ludowych rzeźbiarzy, którzy, nawet mimo pewnych osiągnięć potraktowali swą działalność jako życiowy epizod, Grzegorz Szewczyk uczynił z niej sedno życia. W tym kontekście warto odnotować jego wyjątkową wytrwałość i pracowitość. Po wielu sukcesach osiągniętych w kraju, przyszła też kolej na zagraniczne. W latach dziewięćdziesiątych XX w. odbywał podróże artystyczne do Francji, Belgii, USA i Szwajcarii, dając się poznać jako znakomity twórca ludowy. W 1993 roku pośród pochodzących z 16 krajów 180 uczestników Festiwalu Folklorystycznego w Savigny we Francji otrzymał III nagrodę i godność piastowania funkcji członka tegoż festiwalu w roku następnym. Na zaproszenie Polish American Council of Greater w roku 1998 prezentował swą twórczość w New Britain w USA, gdzie w uznaniu dla zaprezentowanych efektów pracy artystycznej otrzymał honorowe obywatelstwo miasta.
Działalność twórczą łączył Grzegorz Szewczyk z pasją społecznika, będąc m. in. członkiem takich organizacji jak Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Radomskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, Stowarzyszenie Plastyków Warmii i Mazur, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej.
Ze swoją twórczością oraz żywym słowem, artystyczną gawędą, chętnie docierał do małych miejscowości, szkół, świetlic. Artysta był także aktywny na innych polach twórczych, w dziedzinie poezji i malarstwa, gdzie również odnosił sukcesy.

Grzegorz Szewczyk zmarł 12 sierpnia 2010 roku.Krzysztof Reczek