Janina Foltynowa

Rok przyznania nagrody:
1994

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Wielkopolskie, Szamotuły

Urodziła się w 1921 r. Szamotułach, rozmiłowana w folklorze swojego regionu już w 1945 r. zorganizowała zespół śpiewaczy, który wkrótce przyjął nazwę ,,Szamotuły”. Zespół prezentował już wtedy pełny repertuar muzyczny i taneczny. Zapał, osobiste zaangażowanie i duże poświęcenie w pracy Janiny Foltynowej sprawiły, że prowadzony przez nią zespół należał do najlepszych w regionie. Niewątpliwą jej zasługą było poznanie i utrwalenie lokalnej odmiany tańców, stylu przyśpiewek, zwyczajów, obrzędów oraz strojów i rekwizytów. Z profesjonalnym wyczuciem pozyskiwała dla zespołu znających tradycyjne pieśni i tańce, uważnie studiowała cechy strojów ludowych. Tworząc sceniczne prezentacje konsekwentnie starała się utrzymać charakter, styl i klimat autentycznej ludowej zabawy. Dzięki dużej intuicji uzyskiwała zawsze znakomite rezultaty artystyczne. Była kierownikiem artystycznym, twórcą i reżyserem poszczególnych programów i spektakli, ale także choreografem, krawcową i hafciarką wiernie kontynuującą szamotulski styl czepców, kryz i fartuchów. Z jej umiejętności i wiedzy korzystało „Mazowsze” oraz zespoły zagraniczne. Jej sposób prezentacji folkloru „to nowa jakość” będąca dziś wzorem dla licznych naśladowców.

Janina Foltynowa zmarła w 2008 roku.

 

Aleksander Błachowski