otwórz menu

Stefan Sowiński

Strona główna   /   Laureaci   /   1990   /   Stefan Sowiński

Rok przyznania nagrody: 1990


Kategoria nagrody: Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny


Dziedzina nagrody: Plastyka. Rękodzieło. Rzeźbiarz. Garncarz


Region: Świętokrzyskie, powiat kielecki, Chałupki


Urodził się 18 II 1921 r. w Chałupkach, woj. kieleckie i tam mieszkał przez całe życie. Zmarł. Pochodził z rodziny garncarskiej w trzecim pokoleniu. Naukę zawodu rozpoczął po ukończeniu szkoły podstawowej. W 1944 r. założył własny warsztat. Produkował naczynia użytkowe: dzbany, buńki, żurowniki, dwojaki, misy itp. Zdobione brązowym lub zielonym szkliwem z rytymi lub nalepianymi ornamentami geometryczno-kwiatowymi. Wyrabiał też zabawki-gwizdawki. Własne wyroby sprzedawał na targach i odpustach. Po 1950 r. współpracował ze Spółdzielnią ,,Chałupnik” w Iłży i od tego czasu znacznie rozszerzył produkcję naczyń, a przede wszystkim rzeźby ceramicznej. Mając duże zdolności plastyczne (potrafił też dobrze rysować) tworzył różnorodne figurki i sceny wielofiguralne o wyjątkowo bogatej tematyce sakralnej, historycznej i wiejsko-obyczajowej. Były to postacie Chrystusa, Matki Boskiej, świętych, ale również kompozycje: szopki, Ucieczka do Egiptu, Koronacja NMP, Ofiara Abrahama itp. Lepił postacie z życia dawnej wsi, Żydów, żołnierzy, muzykantów, postacie demonologiczne z legend świętokrzyskich i duże ilości zwierząt i ptaków. Na konkursy tematyczne, jak np. ,,M. Kopernik” Toruń 1973, „Wielcy Polacy” Toruń 1975, „Polska - nasz dom” Lublin 1984, ,,J. Kochanowski” Radom 1984 i in. z powodzeniem wykonywał postacie historyczne i bohaterów przeczytanych książek. Swoją pasję i wiedzę przekazał córce Elżbiecie (obecnie Klimczak).

W konkursach sztuki ludowej uczestniczył od 1949 r. wielokrotnie w Kielcach, Iłży, także w Toruniu, Lublinie, Warszawie, Radomiu, Krakowie, zdobywając nagrody i wyróżnienia, m.in.: I nagroda w konkursie „Polska - nasz dom” Lublin 1984, II nagroda „Polskie garncarstwo ludowe” Toruń 1978, I i II nagrody w konkursach „Ludowa sztuka sakralna” Kielce 1977-1988, otrzymał wiele dyplomów, jak np. w „Konkursie na tradycyjne ozdoby choinkowe” Kielce 1986, w konkursie ,,Zdobnictwo w garncarstwie ludowym” Toruń 1986 i in. Często uczestniczył w różnych imprezach folklorystycznych i targach sztuki ludowej: Kielce, Chęciny, Iłża, Słupia Nowa, Radom, Lublin, Płock, Warszawa, Kazimierz Dolny, Kraków Busko i in. Oprócz garncarstwa i rzeźby ceramicznej przejawiał zamiłowanie do muzyki - grał na akordeonie występując na lokalnych i wojewódzkich dożynkach i przeglądach folklorystycznych.

Należał do STL. Był wielokrotnie nagradzany przez CPLiA, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Otrzymał wiele odznaczeń i medali. Prace S. Sowińskiego posiadają muzea w Kielcach, Krakowie, Warszawie, Toruniu, Radomiu, Płocku, Łodzi, Lublinie i in. oraz kolekcje zagraniczne.

Stefan Sowiński zmarł w 1993 roku.

 

Marian Pokropek

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Laureaci Nagrody 1990

Projekt i wykonanie www.pawelec.info