otwórz menu

prof. Marian Pokropek

Strona główna   /   Laureaci   /   1993   /   prof. Marian Pokropek

fot.Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Rok przyznania nagrody: 1993


Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej


Dziedzina nagrody: Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja


Region: Mazowieckie, Warszawa


Urodził się 7 IX 1932 r. Magisterium z zakresu etnografii uzyskał w 1956 r. na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie też podjął pracę nauczyciela akademickiego, uzyskał doktorat, habilitację i tytuł profesora. Był kierownikiem Zakładu Etnografii Polskiej i Słowiańszczyzny w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Niezależnie od uniwersyteckich obowiązków M. Pokropek współpracował z muzeami, głównie typu skansenowskiego (Ciechanowiec, Białystok, Sierpc i in.) będąc ich konsultantem naukowym. Poświęcił się też badaniom ludowej plastyki, gromadząc opisy i fotografie o twórcach ludowych i ich twórczości. Zgromadził kolekcję polskiej sztuki ludowej, którą udostępnia w zbudowanym przez siebie pawilonie wystawowym w Otrębusach k/Warszawy. Jest autorem kilku książek i ponad 60 monografii, rozpraw i artykułów. Z ważniejszych publikacji książkowych wymienić należy: „Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce” (1978), który ukazał się także w trzech wersjach obcojęzycznych (1979), „Budownictwo ludowe w Polsce” (1976), „Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” (1979), „Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce” (1980). We współautorstwie napisał trzy książki: „Sztuka ludowa w Polsce” (1988), oprócz wydania polskiego ukazało się niemieckie i angielskie (1989), „Monografia wsi macedońskiej” (w języku macedońskim, Skopje 1992), „Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce”. T. 1 (1995) i t. 2 (1996).

 

Tomasz Strączek

Laureaci Nagrody 1993

Projekt i wykonanie www.pawelec.info